Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima

2. Razmatranje projektnih ideja u oblasti IT u svrhu prikupljanja novih donatorskih sredstava i kontribucije institucija u BiH

3. Identifikacija aktivnosti AP 1 u oblasti IT koje mogu biti realizovane bez podrške Fonda za reformu javne uprave

4. Prezentacija pravilnog popunjavanja monitoring tabele o napretku RJU

5. Informiranje o statusu projekata iz reformske oblasti Informacione tehnologije

6. Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za naredno tromjesječje

7. Razno

biće održan u srijedu, 24. marta 2010. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ulica Vrazova 9, Sarajevo.