Vlada Republike Srpske (RS) finansiraće u ovoj godini projekat zapošljavanja pripravnika visoke stručne spreme “Prvi posao”, izjavio je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Rade Ristović.

“Za ovaj projekat potrebno je ukupno 4.958.040 KM u čemu Vlada učestvuje sa 60 odsto, a poslodavci sa 40 odsto”, rekao je Ristović na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade.

Ovaj projekat Vlada je započela 2007. godine kad su zaposlena 554 pripravnika, u 2008. ih je zaposleno 1 200, plan za ovu godinu je 500, a nešto slično u planu je i za mlade sa srednjom ili višom školom.

”Zavod za zapošljavanje RS formiraće komisiju koja će raspisati javni poziv svim poslodavcima, a naložićemo poslodavcima da i nakon isteka 12 mjeseci zadrže te pripravnike na poslu”, rekao je Ristović, dodajući da je to slučaj kod 90 odsto pripravnika do sada zaposlenih na ovaj način.

Ristović je rekao da na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ima 2 700 mladih sa visokom stručnom spremom. Minimalna plata onima koji budu zaposleni kroz ovaj Vladin projekat biće 551,60 KM.

Vlada je danas razmatrala Informaciju o ostvarivanju prava na otpremninu na osnovu odredbe Zakona o radu koja se odnosi na radnike koji su ostali bez posla do 31.12.1991. godine.

“Od 58 480 podnesenih zahtjeva, riješeno je 13 085. U 6 533 predmeta priznato je pravo na otpremninu, a ona je i isplaćena u 3 844 slučaja, za šta je izdvojeno 6.849.948 KM”, rekao je Ristović.

Otpremnine se kreću, u zavisnosti od godina staža, od 1,3 do tri prosječne plate u RS u mjesecu koji prethodi isplati.

Vlada je danas razmatrala i Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika u 2009. godini.

“Za ovu godinu Vlada je obezbijedila oko deset miliona maraka i po zahtjevima stečajnih upravnika predmeti se obrađuju i svi radnici će biti zbrinuti na ovaj način”, rekao je Ristović.

Za povezivanje staža i uplatu doprinosa radnicima koji su ostali bez posla u stečaju, likvidaciji ili privatizaciji preduzeća od 2004. godine Vlada je utrošila oko 124 miliona maraka za 39 144 radnika u 223 preduzeća, objavljenoje na portalu capital.info.