U sklopu Regionalnog centra za reformu javne uprave (RC-PAR), Agencija za državnu službu BiH je u saradnji sa Agencijom za državne službenike Republike Makedonije, Centrom za razvoj e-Uprave Slovenije, e-Government akademijom Estonije i Istraživačko-obrazovnim centrom za e-Upravu Tehničkog univerziteta Sofija, Bugarska; pripremila prijedlog multi-nacionale aktivnosti koja će se finansirati iz fonda za reformu javne uprave kojom upravlja RC-PAR.

Projekat čiji početak implementacije se očekuje na jesen ove godine ima za cilj prenos znanja i iskustava u oblasti razvoja elektronske Uprave iz zemalja članica Evropske unije (Estonija, Slovenija i Bugarska) u Republiku Makedoniju i Bosnu i Hercegovine, kao zemlje kandidate odnosno potencijalne kandidate za članstvo u EU.

Projekat će trajati godinu dana a predviđene aktivnosti se sastoje od radionica i obuka na navedenu temu, objavila je ADS BiH .