Kako se u posljednje vrijeme dosta radi na aktivnostima oko edukacije i priprema projekta za apliciranje za bespovratna sredstva iz IPA-a fondova pokazuju i brojni seminari koje organiziraju razvojne agencije u BiH, te mnoge privatne konzultantske kuće, vladine institucije i dr.

Do sada su sredstava iz ovog fonda već odobrena za neke projekte iz BiH. Naime, kako saznajemo iz Direkcije za europske integracije BiH do sada je već došlo do ugovaranja prvih sredstava iz IPA 2007. Radi se o 6 projekata u okviru programa transnacionalne suradnje zemalja jugoistočne Europe.

Šaćir Šošević, direktor Regionalnog centra za strateška planiranja i investicije Geoprojekt d.o.o. Sarajevo i koordinator projekta za prekograničnu suradnju BiH i Crne Gore kaže da je, generalno gledajući , to mali broj projekata, te kaže da je jasno da se ljudi nisu snašli i uspjeli pripremiti za prvi poziv.

No, stručnjaci ističu da još ima vremena da se pripreme dobri projekti koje će dobiti novac iz ovog fonda.

Šošević kaže da oni rade na projektu intenziviranja privredne suradnje između BiH i Crne Gore kroz uspostavljanje zajedničke institucionalne i prostorne infrastrukture. Ističe da su završili prvu fazu u kojoj je definiran sadržaj aplikacije za prekograničnu saradnju, dok će druga faza biti apliciranje prema Europskoj komisiji s ovim projektom.

Ono što žele postići je jačanje privrednih zona što će biti neposredni doprinos razvoju poduzetništva u pojedinim područjima proizvodnje i privlačenju stranog kapitala.

U prvoj fazi su, kaže, uradili analizu stanja razvijenosti preduzetništva u BiH i u Crnoj Gori s fokusom na institucionalnu i prostornu infrastrukturu. Kaže da su rezultati između ostalog pokazali da je zakonska osnova za rad i razvoj MSP-a poboljšana, ali da još uvijek postoji potreba korekcije, usaglašavanja i boljeg definisanja preduzetništva u zakonskim i podzakonskim aktima država i nižih nivoa vlasti.

Ističe da će u okviru druge faze projekta biti definirane koncepcije i projekcije razvoja, te predložen model poslovnog povezivanja privrednih zona, na regionalnoj osnovi.

I direktor Regionalne razvojne agencije Hercegovine (REDAH) Ivan Jurilj slaže se s ocjenom da je proces aplikacije projekata za sredstva iz IPA fondova izuzetno složen, te da oni kao razvojna agencija već godinama rade na tome da osposobe institucionalne i ljudske kapacitete kako bi mogli što više sredstava povući iz ovih fondova.

No, bez obzira na sve stručnjaci se slažu da se isplati potruditi i napraviti dobre projekte koje će zaslužiti financiranje iz ovih fondova.

Naime, Bosna i Hercegovina, kao zemlja potencijalni kandidat, trenutno ima podršku iz komponetni IPA fondova koje se namjenjene svim zemljama korisnicima. Radi se o dvije komponente- pomoć u tranziciji i razvoju institucija koje je namijenjena razvoju kapaciteta institucija, te u oblasti prekogranične saradnje kojom se podržava suradnju na granicama između zemalja kandidata /potencijalnih kandidata, kao i između zemalja kandidata/potencijalnih kandidata i zemalja članica EU. Također, ova komponenta podržava učešće zemalja korisnica u transnacionalnim programima.

Ostale tri komponente – regionalni razvoj , razvoj ljudskih resursa, ruralni razvoj dostupne su samo zemljama članicama.

Tako BiH do kraja 2012. godine, za prve dvije komponente, na raspolaganju ima 550 miliona eura bespovratnih sredstava iz IPA fondova, objavio je portal ekapija.