Rezultati polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita i konačni rezultati u sklopu konkursa za prijem državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

 

Datum polaganja: pismeni i usmeni (intervju) – 12. februar 2010. godine

1/01 Stručni saradnik za informacije i komunikacije (napomena: najmanji broj bodova za prolaznu ocjenu na pismenom dijelu ispita je 70, a na usmenom dijelu stručnog ispita je 16)

Redni broj
Ime i prezime kandidata Član 1
 Član 2
 Član 3
Član 4
Član 5
PISMENI broj bodova
USMENI broj bodova
UKUPNO broj bodova
 1. Mubera Begić
 26  20  24  26  22  100  24 124
 2. Almira Mutapčić
 –  –  –  –  –  Nije pristupila
 –
 3. Elvira Ćar
22
16
18
18
16
80
17,33
97,33
 4.  Benisa Šabanović

Nije pristupila –


 5. Tarik Kapetanović
 21 16 20
17
17
90
18
108
 6.  Elma Alibegović
 20 16
17
16
16
70
16,33
86,33
 7. Damjena Kusmuk
 28 30
29
30
30
80
29,66
109,66
 8. Mirzel Memić
 21 28
29
21
22
100
 23,66 123,66
 9. Dževad Fejzić
 –Nije pristupio


 10. Marina Božić
 –  –  –  – Nije pristupila
 –  –
 11. Kenan Avdagić
 24 30
23
26
20
100
24,33
124,33
 12. Lejla Lavić

Nije pristupila

 13.
Elma Somun

Nije pristupila 

 14.
Maja Frimel

Nije pristupila


 15. Danijela Bugarin
24
20
18
19
18
100
19
119
 16. Ranka Kusmuk

Nije pristupila

 –
 17. Adisa Karačić
24
20
23
19
17
100
20,66
120,66
 18. Almira Muraspahić
25
25
25
22
22
90
24
114
 19. Anesa Zeljković
25
28
26
25
25
90
25,33
115,33
 20. Haris Mušinović
25
28
28
25
25
70
26
96
 21. Nikola Jokić

Nije pristupio


 22. Adnan Mehanija
28
25
25
20
25
70
25
95
 23. Mirzeta Muharemović
18 16
16
 16 16 70
16
86
 24. Lejla Kapetanović
28
30
28
28
28
100
28
128
 25. Ajla Mujkanović
25
25
26
22
22
90
24
114
 26. Elma Ćurulija
24
28
26
22
23
90
24,33
114,33
 27. Selma Velić

Nije pristupila


 28.
Belma Panjeta
26
27
27
25
25
80
26
106
 29. Alma Jeftić

Nije pristupila


 30. Amra Hodžić

Nije pristupila


 31. Nadžida Čano

90
Nije pristupila
 32. Nataša Bogdanović – Trifković

70
Nije pristupila 
 33. Dragana Lazić
Nije pristupila


 34.

Edina Muslić

20
20

 20

20
20
80
20
100
 35. Igor Gajić
20
20
20
19
19
90
19,66
109,66
 36. Aid Mršić
20
16
16
17
16
80
16,33
96,33
 37.
Svjetlana Ostojić

Nije pristupila