Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1. Usvajanje zapisnika sa posljednje sjednice Nadzornog tima za oblast Informacionih tehnologija održanog 24.09.2009;

2. Razmatranje individualnog Projektnog prijedloga i Projektnog zadatka za projekat ''ONE STOP SHOP'' – servisi za pomoć građanima, projekat Brčko distrikta BiH”;

3. Informacija o imenovanjima članova Nadzornog tima u Implementacijski tim;

4. Informacija u vezi sa zaključkom o informativnom sastanku o razmatranju stanja projekta Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka; 

5. Razno.

 

održaće se 19. novembra 2009.­­­­­­­­ godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo, sa početkom 12:00 sati.

Učesnici sastanka materijale za sastanak mogu pronaći u sekciji namijenjenoj registrovanim korisnicima .