Ured koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

 

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava po javnom oglasu

 

 


Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 43/09), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u

Uredu koordinatora za reformu javne uprave

pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

 

 1/01 Viši stručni saradnik za pravne poslove (1 izvršilac)

 

Potpune informacije o objavljenom javnom oglasu mogu se naći na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu BiH www.ads.gov.ba

 

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom (upravnom) odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu u struci; dokaza o poznavanju engleskog jezika – ukoliko kandidat isto posjeduje jer je ovo poželjan uslov; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba .

 

Sve tražene dokumente, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (ne starijeg od tri mjeseca) koje se dostavlja na usmenom dijelu stručnog ispita, treba dostaviti najkasnije do 07.12.2009. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH

“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH”,

Sarajevo, ul.Vrazova 9

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.