Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 21. oktobra 2009.godine donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa na Mamorandum o razumjevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave.

Federalna vlada donijela je i zaključak kojim se prihvata Informacija o projektnim prijedlozima kandidiranim za 12. sjednicu Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave BiH i daje podrška za finansiranje iz Fonda za reformu javne uprave BiH sljedećih projekata:

  • Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH;
  • Obuka državnih službenika o problemima nasilja u porodici;
  • Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara, Vlade FBiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH;
  • Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH.