U organizaciji Britanskog vijeća ((British Council) u Sarajevu će 12. i 13. oktobra ove godine za državne službenike biti održana radionica Odnosi s javnošću i rad s medijima (u okviru projekta Skills for EU). Projekat financira vlada Velike Britanije.

Fokus projekta Skills for EU jest jačanje kapaciteta uposlenika državnih institucija BiH u skladu s internacionalnim standardima, a u cilju što efikasnijeg obavljanja dužnosti u procesu pristupanja euro-atlantskim strukturama.

Radionica se sastoji iz dva dijela za dvije ciljne grupe:

 – za glasnogovornike (PR osoblje) odgovorne za rad s medijima i odnose s javnošću pri državnim institucijama (dva radna dana);

 – za rukovodeći kadar institucija koji se svakodnevno susreće s medijima (pola radnog dana drugi dan radionice)

Britansko vijeće izvodi obuku u saradnji sa britanskom kompanijom Pinnacle sa sjedištem u Londonu i Briselu. Pinnacle ima dugogodišnje iskustvo održavanja obuka iz oblasti PR-a za multinacionalne kompanije, ministarstva, organizacije lokalnog, regionalnog i državnog nivoa, nevladine organizacije i europske institucije.