Aplikacija „Interaktivna mapa uprave u BiH“ na web stranicama Ureda koordinatora za reformu javne uprave ažurirana je novim podacima. Sadržaj mape je, između ostalog, obogaćen informacijama o ograničenjima uvoza automobila u BiH, načinima zapošljavanja u državnoj službi, postdiplomskim studijima na javnim univerzitetima, kao i datumima praznika prema važećim zakonima u BiH.

Kao i u prethodnom kvartalu, osvježeni su podaci o prosječnoj plati, bruto nacionalnom dohotku i stopi nezaposlenosti na nivou države, entiteta i Brčko distrikta BiH.

„Interaktivna mapa uprave“ je web aplikacija koju je razvio Ured koordinatora s namjerom da građanima na jednom mjestu – web sajtu Ureda omogući što veći obim informacija o uslugama javne uprave. Sadržaj mape koji je posjetiocima sajta dostupan od februara 2009. godine Ured ažurira tromjesečno.