Deseta sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u utorak 16.06. 2009. godine s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu, Vrazova 9.

Prijedlog dnevnog reda sjednice:

1. Usvajanje Zapisnika sa devete sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 29.04.2009. godine

2. Odobravanje izmjena u projektnom zadatku “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija po standardu ECDL“ uključujući i izmjenu naziva projekta u: ”Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima

3. Odobravanje tenderske dokumentacije za projekt ”Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima

4. Odobravanje tenderske dokumentacije za projekt „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I” iz oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

5. Razmatranje projektnog zadatka „Obuka službenika za odnose s javnošću“ iz oblasti Institucionalna komunikacija

6. Razmatranje projektnog prijedloga „Publikovanje informativnog materijala Vijeća ministara, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH“ iz oblasti Institucionalna komunikacija;

7. Informacija o stanju projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za reformu javne uprave

8. Razmatranje zahtjeva Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija

9. Razno.