Bariša Čolak, ministar pravde Bosne i Hercegovine potpisao je 09.06.2009.godine u Ambasadi Crne Gore u Sarajevu međunarodni Sporazum o osnivanju Regionalne škole za državnu upravu ReSPA, koji će nakon ratifikacije preostalih zemalja članica ReSPA-e stupiti na snagu krajem 2009.godine.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma ReSPA postaje međunarodna organizacija koja ima za cilj unaprjeđenje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana u oblasti javne uprave i jačanje administrativnih kapaciteta u skladu sa principima evropskog administrativnog prostora.

Više informacija o ovom događaju naći ćete ovdje.