Evropska komisija je zemljama članicama EU predstavila procjenu kako Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora i Srbija, provode mape puta o liberalizaciji viznog režima.

Ažurirane procjene provedbe mapa puta za liberalizaciju viznog režima predstavljaju dalji korak u procesu odvijanja dijaloga o vizama, koji je Evropska komisija započela sa pet zemalja zapadnog Balkana početkom 2008. godine. Prve procjene su predstavljene u novembru 2008. godine.

Dostavljanje Vijeću Evopske unije drugog seta procjene koju je pripremila Evropska komisija, predstavlja završetak jedne intenzivne faze ove aktivnosti. Tokom prvog kvartala 2009. godine, Evropska komisija je poduzela seriju posjeta na terenu i sastanaka eksperata u pomenutim zemljama.

Dosada je organizovano 15 ekspertskih misija (po tri u svakoj zemlji) uz učešće eksperata iz zemalja članica Evropske unije i održana su 4 ekspertska sastanka na kojima se razgovaralo o oblastima identificiranim u Mapama puta za svaku zemlju pojedinačno.

Ažurirane procjene su zasnovane na informacijama koje su Delegacije Evropske komisije u zemljama prikupile tokom ekspertskih misija i informacijama koje su dostavile zemlje članice Evropske unije. Evropska komisija je juče primila prve komentare na procjene iz zemalja članica EU. Imajući ove komentare u vidu, Evropska komisija će finalizirati izvještaje i dostaviti ih navedenim zemljama, saopćeno je iz Delegacije Evropske komisije u BiH.  

Potpredsjednik Jacques Barrot, nadležan za pitanja pravosuđa, slobode i sigurnosti, je izjavio: “Vrlo sam zadovoljan zalaganjem zemalja regiona u provedbi Mapa puta i njihovom odličnom saradnjom u organizovanju ekspertskih misija, i iščekujem da primim komentare i stavove zemalja članica EU. Imajući to u vidu, predstaviću što je prije moguće, Kolegijumu Vijeća Evropske unije prijedlog za ukidanje viznog režima za građane zemlje/zemalja koje su ispunile uslove iz Mape puta. Siguran sam da je ukidanje viznog režima za sve zemlje Zapadnog Balkana opipljiva perspektiva.”