Ured koordinatora za reformu javne uprave objavio je dva obavještenja o nabavci konsultantskih usluga za implementaciju projekta:  "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u Bosni i Hercegovini" i "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH".

Tenderska dokumentacija za fazu predkvalifikacije za projekat "Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u Bosni i Hercegovini" može se preuzeti do 5. 6. 2009. godine svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati, a za fazu predkvalifikacije za projekat "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH” tenderska dokumentacija se može preuzeti do 19. 6. 2009. godine svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Zahtjevi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi (putem pošte ili faxa). Nije predviđena novčana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije.

Cjelokupna obavještenja objavljena u Službenom glasniku BiH br. broj 40/09 pogledajte ovdje.