Ured koordinatora za reformu javne uprave ažurirao je podatke u interaktivnoj mapi – web aplikaciji postavljenoj na internet stranicu Ureda u februaru 2009.

Nove informacije o uslugama uprave odnose se na zaštitu potrošača, tačnije odredbe o sigurnosti proizvoda i promet nekretninama. Dopunjeni su i podaci o socijalnim uslugama, odnosno postupku razvoda braka, prevenciji i suočavanju sa nasiljem u porodici. U kategoriji civilna zaštita, navedeni su automatski brojevi za pozivanje policije, hitne pomoći, vatrogasne i ostalih službi. Korisne informacije prilikom putovanja, autokarta i planiranje smještaja i odredišta smještene su u kategoriju transport i putovanja.

Novina su i osnovni podaci o procesu javnih nabavki u BiH, kao i registar ugovornih organa.

Cilj mape je korisnicima interneta pružiti informaciju o tome koja institucija i na koji način pruža usluge građanima i poslovnoj zajednici i tako uštedjeti dio vremena i truda potrebnih za ostvarivanje neke usluge.

Podatke u mapi Ured kooridnatora ažurira kvartalno.