Oslobođenje: Na Univerzitetu u Banjoj Luci juče su zvaničino otvorena tri nova fakulteta, i to Filološki fakultet, Fakultet političkih nauka i Rudarski fakultet, pa sada ovaj univerzitet ima 16 organizacionih jedinica, javlja Srna.

Za vršioca dužnosti dekana Filološkog fakulteta rektor Univerziteta u Banjoj Luci Stanko Stanić imenovao je profesora srpskog jezika sa Filozofskog fakulteta Dragu Tešanovića, dok će druga dva dekana biti naknadno izabrana.

Filološki fakultet čine pet studijskih programa: srpski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, francuski jezik i književnost, italijanski jezik i književnost i njemački jezik i književnost, a u okviru Fakulteta političkih nauka: političke nauke, žurnalistika, socijalni rad i sociologija.

"Reorganizacijom Tehnološkog fakulteta u  Prijedoru dobili smo novi Rudarski fakultet, koji je ranije bio studijski program", rekao je Stanić.