Sastanak Nadzornog tima za oblast Javne finansije sa sledećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje zapisnika sa četvrtog sastanka Nadzornog tima za oblast Javne finansije, održanog 06.02.2009

2.    Izbor predsjedavajućeg člana Nadzornog tima za oblast Javne finansije

3.    Izbor člana Komisije za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluge implementacije Informacionog sistema upravljanja budžetom

4.    Naknade članova Nadzornog tima i Implementacioni timova

5.    Razno

biće održan u utorak 12.05.2009 godine, sa početkom u 11:00 sati, u zgradi Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, sprat 14.