Oslobođenje: Uz martovske račune za utrošenu struju individualni potrošači u Federaciji BiH dobili su i obrazac o kupcu električne energije s popratnim objašnjenjem. Radi se o tome da se, osim uobičajenih tehničkih podataka, imena i adrese, od potrošača (kupaca) traži broj lične karte, jedinstveni matični broj, e-mail adresa, broj mobilnog telefona. Ali, više od ovog zadiranja u privatnost, kako su mnogi shvatili traženje spomenutih podataka, građane je zabrinula svojevrsna prijetnja da će, ne dostave li ih, ostati bez struje. U ovoj prijetnji, kako su je pročitali, neki su vidjeli oblike monopolističkog ponašanja i bahatosti.

Novi ugovori

Direktor Elektroprivrede BiH za trgovinu i snabdijevanje Emir Aganović jučer nije imao vremena za razgovor s novinarima. Iz drugih izvora u ovom javnom preduzeću, međutim, saznajemo da se radi o izvršavanju obaveza iz Općih uslova za isporuku električne energije, koje je donijela Regulatorna  komisija za električnu energiju u Federaciji BiH. Primjena ovog dokumenta počinje 1. jula, do tada distributeri električne energije u Federaciji BiH moraju s potrošačima sklopiti nove ugovore, radi kojih se i traže sporni podaci.

Sekretar sarajevskog Udruženja potrošača "Putokaz" Meho Mujetić kaže da je ovim povodom nedavno razgovarao s Aganovićem.

– On mi je objasnio da se radi o generalnom popisu potrošača struje, koji se radi prvi put poslije rata. U međuvremenu se mnogo toga promijenilo, ljudi su izginuli, pomrli, promijenili privatnu adresu stanovanja, neki su kupovali stanove, neki ih nasljeđivali… Logično je da su svih tih godina izmijenjeni podaci bitni za urednu dostavu računa i njihovu naplatu, pa i potreba Elektroprivrede da sredi svoju evidenciju potrošača. To je zakonska obaveza i u tome ne vidim nikakvog maltretiranja građana – kaže Mujetić.

Slično mišljenje dobili smo iz ureda ombudsmena za potrošače u BiH Dragana Doke, čija pomoćnica Mediha Bakalović, između ostalog, objašnjava da je ugovor o isporuci električne energije u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima koji su, po svojoj prirodi, dvostrano obavezujući ugovor", te zaključuje:

– Kako se radi o formalnom pravnom ugovoru o pružanju ekonomskih usluga od općeg interesa, mišljenja smo da su navedeni elementi potrebni u ugovoru, jer davalac usluga mora imati sve podatke o kupcu-potrošaču u slučaju neplaćanja usluge ili neke druge nezakonite radnje kupca u svrhu tuženja istog kod nadležnog suda – rekla je ona.

Platiše bez brige

Glasnogovornica FERK-a Ines Kujundžić izjavila nam je da nema uvida u način na koji elektroprivrede provode zakon".

A što se tiče straha legalnih potrošača i urednih platiša da bi nakon 1. jula mogli ostati bez struje, u Elektroprivredi BiH nam ja nezvanično rečeno da bi direktora koji raskine ugovor sa takvim potrošačem trebalo odmah uhapsiti, kao i to da će o svim nejasnoćama u vezi s provođenjem FERK-ovog dokumenta građani biti obaviješteni blagovremeno i na odgovarajući način.