Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira će se sastati u Sarajevu u srijedu, 25. marta, i u četvrtak, 26. marta, kako bi razmotrio političku situaciju i napredak koji je ostvarila BiH u pogledu programa reformi.

Vijeće za implementaciju mira će objaviti svoj kominike tokom popodnevnih sati u četvrtak, 26. marta.