Dnevni avaz: Zamjenica ministra vanjskih poslova Norveške Elizabet Valas (Elisa-beth Walaas) obavijestila je jučer predsjedavajuće Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta BiH Beriza Belkića i Dušanku Majkić da od 1. maja na snagu stupaju vizne olakšice za građane BiH koji putuju u Norvešku i da će ova zemlja podržati kandidaturu BiH za nestalno članstvo u Vijeću sigurnosti UN-a.

Kako je saopćeno iz Parlamenta BiH, sastanku u Sarajevu prisustvovali su i Kjetil Kober iz Odjela za zapadni Balkan pri MVP-u Norveške i ambasador  u BiH Jan Bratu (Braathu). Majkić je naglasila da BiH i Norveška imaju tradicionalno dobre odnose, dok je Belkić ukazao na kvalitetan rad dosadašnjih ambasadora Norveške u BiH.

Delegaciju Norveške primio je i zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamenta BiH Drago Ljubičić.