Ured koordinatora za reformu javne uprave, a na osnovu  rezultata koje su postigli kandidati u izbornom procesu po Javnom oglasu, donio je danas odluku o prijemu pripravnika u radni odnos na period od jedne godine. Odluku o prijemu pripravnika pogledajte ovdje.

Konačne rezultate sa osvojenim brojem bodova za sve kadidate koji su pristupili usmenom dijelu ispita možete naći ovdje