Oslobođenje: Centri civilnih inicijativa (CCI) u 13 opština u BiH počeli su realizaciju projekta pod nazivom "Lokalna uprava za kvalitet života građana", koji finansijski podržava EU, izjavio je  šef projekta Siniša Bencun.

"Cilj projekta je unapređenje odgovornosti lokalnih vlasti prema građanima i doprinos boljim uslovima života građana na prostoru tih 14 opština, među kojima je i opština Doboj", objasnio je Bencun.

On je istakao da će posebno biti praćeni parametri koji bitno utiču na kvalitet života građana, među kojima su komunalne usluge, promjene u stepenu zaposlenosti, nivo zdravstvene zaštite, stanje u obrazovanju i ulaganja u kulturu i sport. Tokom dvogodišnjeg provođenja projekta biće urađene najmanje četiri analitičke informacije, koje će prethodno biti dostavljeno na uvid opštini.