Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom:

1.    Usvajanje Zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 26. 09. 2008. godine

2.    Izjašnjavanje o projektnom prijedlogu i projektnom zadatku One Stop Shop (pilot-projekt Brčko distrikt BiH)

3.    Konsultacije o sastavu i imenovanju Implementacionog tima za projekat Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka

4.    Planiranje daljnjih aktivnosti

bit će održan u petak 28.11.2008. godine, s početkom u 12 sati, u prostorijama Ministarstva komunikacija i prometa , Trg BiH 3, Sarajevo.