Istraživanja Transparency International-a (TI) koja su vršena tokom prošle i ove godine o stepenu korupcije u 180 zemalja svijeta pokazala su da se BiH nalazi na 93 mjestu.

„BiH se ponovo suočava sa padom na ljestvici Indexa percepcije korupcije i sada se, sa ocjenom 3.2, nalazi na čak 93. mjestu“, kazao je Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International-a na prezentaciji Indexa percepcije korupcije, održanoj 23.09.2008.g. u Sarajevu. Blagovčanin je kazao da je BiH ovaj put „doživjela pad“ te da je trenutno prema indeksu najkorumpiranija zemlja regiona.

Indeks rangira države od one sa najmanjim stepenom korupcije do zemalja u kojima je korupcija najprisutnija, na osnovu ocjene za svaku pojedinačno (ocjene se kreću u rasponu od 10- bez korupcije, do 1 – apsolutno korumpirana zemlja).   

Predstavnici Transparency International-a predstavili su i rezultate „Istraživanja percepcije korupcije građana BiH pred lokalne izbore 2008.“ kao i rezultate istraživanja „Finansiranje političkih stranaka“.

Istraživanje percepcije korupcije pred lokalne izbore pokazalo je  razočarenje stanovništva u političke stranke. Čak 70 odsto ispitanika misli da su političke stranke najkorumpiranije institucije, a 60 odsto ispitanika vjeruje da se kvalitet života neće ni malo poboljšati nakon predstojećih lokalnih izbora. Istraživanje je provedeno u junu ove godine u 65 opština u BiH, a  na reprezentativnom uzorku od 1.600 punoljetnih građana BiH.  

Istraživanja pokazuju da se više od 25 miliona konvertibilnih maraka izdvaja za finansiranje političkih partija sa različitih nivoa vlasti u BiH, da je zakonski okvir u ovoj oblasti nejasan i protivrječan, te da su institucije za nadzor provođenja zakonskog okvira neefikasne.

U TI vjeruju da ovakvo stanje suštinski podriva demokratski proces i da će se dodatno  odraziti na usložnjavanje problema korupcije u zemlji.