Nezavisne novine: HAN PIJESAK – Opština Han Pijesak juče je svečano dobila sertifikat Misije OEBS-a u BiH o završenom projektu reforme opštinske administracije (MAP).
Nataša Gavrilović iz opštinske administracije Han Pijesak predstavljajući rezultate ovog projekta istakla je da je opština od 2006. godine do danas postigla napredak u oblasti pružanja usluga građanima, javnih finansija i upravljanja ljudskim resursima.
Arlet Stojanović, menadžer projekta pri OEBS-u, podsjetila je na jučerašnjoj svečanosti da je projekat počeo prije nekoliko godina, kada je na entitetskom nivou počeo proces reforme javne uprave, kao jedan od uslova na putu pridruživanja EU.