Nezavisne novine: PRNJAVOR – Usluge koje pružaju službenici u šalter-sali opštine Prnjavor građani ove opštine sada mogu dobiti i u mjesnim kancelarijama u Šibovskoj, Potočanima, Donjim Vijačanima i Štrpcima.

U ovim kancelarijama instalirana je nova oprema, povezani računari sa bazom u Prnjavoru i obučeni službenici za pružanje potrebnih usluga građanima, a svoja prava mogu ostavariti i građani iz drugih mjesnih zajednica koje gravitiraju ka ovim kancelarijama.

Putem projekta reforme lokalne uprave, koji opština Prnjavor provodi od 2004. godine, planirano je umrežavanje mjesnih kancelarija, s ciljem što efikasnijeg i kvalitetnog pružanja usluga građanima opštine Prnjavor – saopšteno je iz ove opštine.