Direkcija za evropske integracije BiH i Projekat tehničke pomoći organiziraju konferenciju na temu: "Evropeizacija Bosne i Hercegovine", koja će se održati 23. aprila 2008. godine, sa početkom u 10.00 sati, u Velikoj sali u Zgradi institucija Bosne i Hercegovine, trg BiH 1, Sarajevo.

Cilj konferencije je prezentacija načina na koji se vrijednosti evropeizacije mogu učiniti vidljivim. Konferencija će obuhvatiti dvije sesije: Instrumenti i mehanizmi evropeizacije, te Najvažniji kratkoročni prioriteti evropeizacije u BiH.

U okviru druge sesije, stavljen je akcenat i na reformu javne uprave kao jedan od najvažnijih prioriteta, i Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH kao centralno tijelo u tom procesu.

Predstavnici Ureda koordinatora učestvovati će u radu ove konferencije.