Dnevni avaz: Sigurno je da nećemo sutra ući u Evropu, ali isto tako sigurno je da moramo biti spremni da u momentu kada nas Evropa pozove, imamo ljude koji znaju kako se radi s Evropom i šta je to što Evropa zahtjeva, kazao je jučer direktor Agencije za državnu službu Jakob Finci na završnoj konferenciji projekta EU „Obuka o evropskim integracijama“ u Sarajevu.

Statistika
500.000
eura EU dala za finansiranje
projekta
1.200
državnih službenika
pohađalo kurseve
38
trodnevnih kurseva
održano

"To je razlog što smo već ranije počeli s edukacijom za evropske integracije bez obzira na to što još nismo potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA). Naša želja je da državni službenici u BiH budu apsolutno spremni za ulazak u Evropu onda kada ispunimo sve ostale, pogotovo političke uvjete", kazao je Finci.

Kako je rekao šef odjela u Delegaciji Evropske komisije u BiH Ferdinand Kop (Kopp), cilj projekta bio je pružiti državnim službenicima osnovno znanje o EU, njenim institucijama i politikama, kao i trenutnoj situaciji BiH u procesu evropskih integracija.