Nezavisne novine: SARAJEVO – Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma parlamenta BiH, juče je usvojila principe za Prijedlog zakona o platama i naknadama u institucijama BiH  i Prijedlog zakona o Fiskalnom vijeću BiH, uz ustav da se radi o dva temeljna reformska zakona.

Prema riječima predsjedavajućeg Komisije Sadika  Bahtića, zakon o platama i naknadama u institucijama BiH treba da spriječi zloupotrebe u pojedinim agencijama u kojima su zbog nepostojanja pravilnika o platama i sistematizaciji plate bile enormno visoke.

"Predložio sam, a Komisija prihvatila princip da kao poslanici ne možemo dozvoliti da državni službenici i poslanici imaju manja primanja od zaposlenih i poslanika na entitetskom i kantonalnom nivou", rekao je Bahtić. Plate, dodao je Bahtić, treba da budu motiv za poslanike i zaposlene u institucijama BiH da jačaju državu i njene institucije.