U okviru dokumenta Strategija reforme javne uprave, postojanje „zadovoljavajućih upravnih kapaciteta“ je utvrđeno kao jedan od ključnih preduslova za uspješnu provedbu reformi i integraciju BiH u Evropsku uniju (EU). Iz ovoga proizilazi primarni cilj utvrđen Strategijom za RJU u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima koji se odnosi na potrebu da se razvije “profesionalna, politički nepristrasna, nacionalno izbalansirana, etična, stabilna i aktivna javnu služba, koju poštuju i koja je u stanju pružati učinkovite usluge i vladama i građanima”.

Radi postizanja ovog cilja, autori Strategije za RJU pozivaju na uspostavu Instituta za javnu upravu (Institut) na nivou cijele zemlje, upućujući na “formiranje Instituta za javnu upravu za cijelu BiH” kao jednu od ključnih aktivnosti.

Uredu koordinatora za reformu javne uprave dato je u nadležnost da koordinira procesom provođenja ove reforme. Shodno tome, u svjetlu prethodno pobrojanih ciljeva, Ured je dogovorio sa predstavnicima UNDP-a za BIH osiguranje tehničke/ekpertske pomoći u cilju provođenja temeljite analize izvodljivosti i davanja preporuka u pogledu mogućih opcija za uspostavu Instituta, koje trebaju rezultirati u posebnom studijskom dokumentu…