Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem pripravnika VII stepena stručne spreme u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH da će se pismeni dio ispita provjere znanja za kandidate koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa, održati u četvrtak 08.11.2007. godine u zgradi institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Trg BiH broj 1 u Velikoj sali na prvom spratu, sa početkom u 14:00 časova.

Pismeni dio ispita provjere znanja se shodno odluci Komisije za izbor pripravnika, provodi u formi testa sa ciljem provjere posebnih uslova iz teksta javnog oglasa, a koji između ostalog uključuju poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

Svi prijavljeni kandidati će također biti obaviješteni pismenim putem.

U nastavku je data lista kandidata koji su ispunili uslove tražene Javnim oglasom i time su pozvani da pristupe pismenom dijelu ispita provjere znanja.

No. Ime i prezime No. Ime i prezime
1 Alma Bratovčić 99 Zoran Kovačević
2 Olja Ponjarac 100 Vanja Božović
3 Nikolina Kobačić 101 Slađana Božović
4 Damir Alić 102 Anera Čingić
5 Dejan Šetina 103 Adis Suljagić
6 Aida Mustafić 104 Armin Zelenturović
7 Nada Bjelica 105 Sanela Djedović
8 Erzad Grahić 106 Kristina Miškić
9 Alma Hajdarević 107 Sabina Imamović
10 Admir Bašić 108 Kimeta Mulamekić
11 Željka Duspara 109 Šejla Sadiković
12 Miroslav Zeković 110 Nina Kuljić
13 Senka Zupčević 111 Tatjana Jošilo
14 Selma Mujkanović 112 Seada Genjac
15 Belma Kudić 113 Ana Sipovac
16 Edina Šljivo 114 Aldijana Šabanović
17 Dragana Radović 115 Alma Ganović
18 Ranka Kusmuk 116 Dženana Karamović
19 Alisa Fočo 117 Anela Mujanović- Durmišević
20 Adisa Karačić 118 Nermina Alihodžić
21 Dobrila Vitomir 119 Adnan Husić
22 Vučetić Dragana 120 Ismira Kos
23 Maja Softić 121 Faruk Bulbulušić
24 Denis Halilović 122 Alma Kurtalić
25 Amina Ahmetagić 123 Amir Selimović
26 Vesna Tešan 124 Nedin Jusić
27 Predrag Radaković 125 Alma Daut
28 Bojan Mališ 126 Alen Tatlić
29 Vanja Gašanović 127 Aleksandar Pavičević
30 Nataša Trifunović 128 Dragoslav Lazarević
31 Tarik Paočić 129 Bojana Dragović
32 Ilvana Kunovac 130 Milana Milidrag
33 Elvira Muhibić 131 Slaven Kozar
34 Sanida Hasanović-Čar 132 Adnan Imamović
35 Kemal Muharemović 133 Vanis Ahmetović
36 Eldin Skalonjić 134 Nedžad Mujezinović
37 Šejla Krdžalić 135 Elma Ikanović
38 Azra Podrug 136 Dario Vujkov
39 Dragan Škrba 137 Mirela Soldo
40 Belma Lončarić 138 Nermin Sačić
41 Edina Čavčić 139 Mirjana Nišić
42 Ezad Šoljić 140 Nermina Oglečevac
43 Amir Alađuz 141 Nikola Jokić
44 Dragana Batinić 142 Aida Hodžić
45 Amela Sulejmanović 143 Maja Maksimović
46 Enis Hadžimujić 144 Mirza Nišić
47 Mirela Suljagić 145 Suvad Bejtić
48 Saud Subašić 146 Jelena Miovčić
49 Dijana Grujić 147 Jole Galić
50 Azra Islamagić 148 Slađana Cvijović
51 Maja Šarčević 149 Adela Suljević
52 Violeta Kristić 150 Emir Ibrahimović
53 Dragan Bojić 151 Adnan Mališević
54 Sanja Malohodžić-Stovrag 152 Azra Husić
55 Selma Sahačić 153 Nevena Bjelica
56 Aida Mujanović 154 Mirjana Vladičić
57 Danijela Krišto 155 Eldin Isabegović
58 Amra Kahrimanović 156 Aida Mehmedović
59 Amra Dolovčić 157 Mladen Vidović
60 Merhunisa Klopić 158 Rijad Lavić
61 Dragana Juraković 159 Damir Čustić
62 Ljilja Predragović 160 Bojan Bojić
63 Jelena Šehovac 161 Altijana Brkan
64 Alma Hodžić-Badić 162 Sanid Šabanović
65 Eldin Hodžić 163 Dženan Hodžić
66 Nikolina Ivezić 164 Belma Krupalija
67 Belma Pašić 165 Jelena Dubajić
68 Emina Kamenarević 166 Aleksandar Đukanović
69 Alma Dinar 167 Snježana Todorović
70 Aleksandar Čavić 168 Vedrana Elek
71 Edin Pašović 169 Meliha Ćemo
72 Ivan Tavra 170 Dragana Lazić
73 Danijela Kusmuk 171 Adela Skorupan
74 Sandra Kukić 172 Amer Kulić
75 Eldin Maksumić 173 Ines Baždalić
76 Snežana Vujadin 174 Haris Obuća
77 Aida Hadžijusufović 175 Dejan Lučić
78 Selma Kujrić-Mulaganović 176 Tanja Šabić
79 Ahmet Heljić 177 Vedrana Rebić
80 Nermina Cocalić 178 Faris Mekić
81 Azra Mulahmetović 179 Lana Osmanagić
82 Belma Pašić 180 Aida Ljubunčić
83 Senad Kokić 181 Katarina Mravak
84 Tea Mandilović 182 Emir Zuhrić
85 Sanela Gojak 183 Kenan Hastor
86 Emira Huskić 184 Mirela Lejla Eminović
87 Vedran Tadić 185 Lejla Kudra
88 Lejla Rabić 186 Sandra Strojil
89 Edin Prljača 187 Adnana Šabani
90 Emina Karić 188 Šefka Nuhan
91 Amir Rizvanović 189 Eldin Subaša
92 Ilfet Vejo 190 Ivica Perić
93 Mirela Ćosović 191 Amela Muhić
94 Elma Somun 192 Jelena Milošević
95 Sanja Gaco 193 Sanja Merdan
96 Marina Ćurić 194 Jasmin Krajina
97 Tatjana Popović 195 Armin Selimović
98 Jelena Lazarević 196 Azra Musić