U okviru dokumenta Strategija reforme javne uprave, postojanje „zadovoljavajućih upravnih kapaciteta“ je ustanovljeno kao jedan od ključnih preduvjeta za uspješnu provedbu reformi i integraciju BiH u Europsku uniju (EU). Iz ovoga proizilazi primarni cilj utvrđen Strategijom za RJU u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, koji se odnosi na potrebu da se razvije “profesionalna, politički nepristrasna, nacionalno izbalansirana, etična, stabilna i aktivna javnu služba, koju poštuju i koja je u stanju pružati učinkovite usluge i vladama i građanstvu”.

Radi postizanja ovog cilja, autori  Strategije za RJU pozivaju na uspostavu Instituta za javnu upravu (Institut) na razini cijele države, upućujući na “formiranje Instituta za javnu upravu za cijelu BiH” kao jednu od ključnih aktivnosti. Također se navodi kako će “Institut za javnu upravu ispunjavati ulogu pružatelja obuke, s jedne strane, i kreatora nastavnog programa za državnu službu, s druge strane”. Međutim, u isto vrijeme, dokumentima Strategija RJU i Akcijskim planom 1 za njenu provedbu, nisu osigurana detaljnija usmjerenje i pojedinosti o tome šta bi trebala biti konkretna uloga, djelokrug i funkcije Instituta.

Uredu koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) data je u nadležnost da   koordinira procesom provedbe ove reforme. Shodno tome, u svjetlu prethodno pobrojanih ciljeva, PARCO je dogovorio s predstvanicima UNDP-a za BIH osiguranje tehničke/ekpertske pomoći u cilju provedbe temeljite analize izvodljivosti i davanja preporuka u pogledu mogućih opcija za uspostavu Instituta, koje trebaju rezultirati u posebnom studijskom dokumentu.

Na taj način, sveopći cilj ove studije jeste istražiti mogućnosti i predložiti modalitete za uspostavu Instituta za javnu upravu, koje bi bile utemeljene na komparativnoj procjeni i pregledu pristupa i najboljih praksi u drugim državama u regiji i temeljitoj analizi stanja u BiH u odnosu na važeći sustav i postojeće forme obuke državnih službenika.

U okviru ovog projekta, UNDP je osigurao tehničku pomoć u vidu anagžiranja dvaju međunarodnih konzultanta, koji su u prethodnom razdoblju pripremili opsežan dokument Studije izvodljivosti za  Institut  za javnu upravu u BiH. U ovoj fazi utvrđen je radni nacrt dokumenta, koji prvenstveno treba da pruži osnovu za organiziranje sveobuhvatne diskusije s predstavnicima domaćih institucija, tijela uprave i međunarodnih partnera koji imaju aktivnu ulogu u oblasti reforme javne uprave, kako bi se  u narednom razdoblju ispitale moguće opcije i dalji pravci razvoja ove inicijative.

U procesu izrade Studije izvodljivosti autori su se konzultirali s cijelim nizom relevantnih interesnih strana, koji osim predstavnika PARCO uključuju PAR koordinatore iz entiteta i Brčko distrikta  BiH, predstavnike Ministarstava pravde  BiH i Federacije BiH , Ministarstva uprave i lokalne samouprave  RS , agencija za državnu službu BiH i FBiH, Agencije za državnu upravu RS i Pododjela za LJP Brčko distrikta, predstvanike ureda entitetskih premijera i gradonačlenika Brčko distrikta BiH,  Europski centar za javno pravo u Brčkom, Fakultet za javnu upravu u Sarajevu, OHR i Delegaciju Europske komisije.

U nastavku rada na projektu, planirano je da se u veljači 2008. godine održi zajednički sastanak u obliku okruglog stola, na kojem će međunarodni konzultanti koji su  pripremali dokument  uraditi njegovu prezentaciju i iskoristiti ovu priliku da zajedno s  predstavnicima domaćih institucija s razine BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH  koji su nadležni za implementaciju ove skupine reformskih mjera, razmotre bitne elemente i nalaze  iz sadržaja  predmetne studije. Ovaj prvi zajednički sastanak ima za cilj da detaljnije razmotri pitanja koja proisteknu iz dokumenta pripremljenog za diskusiju, s namjerom da se dalje unaprijede i razjasne predložene opcije za formiranje Instituta za javnu upravu. Ujedno, sastanak predstavlja početak intezivnijeg konzultativnog procesa, koji bi trebao biti okončan s izradom konačne verzije dokumenta i čija priprema bi trebala biti završena do kraja prvog tromjesečja tekuće godine.