Broj projekta: IPA/2010/253-516 Budžetska godina: (IPA 2008 II dio)
Ime projekta: Potpora daljem usklađivanu EU acquis-a za Agenciju za neizravno oporezivanje BiH
Kratak opis: Modernizacija Agencije za neizravno oporezivanje, posebno carina, poreza i informacijskih sustava sukladno sa EU standardima s ciljem da se osigura razvitak modernih carina, poreza i IT usluga sukladno sa Zakonom o neizravnom sustavu oporezivanja osiguravajući prikupljanje prihoda i olakšavanje legalne trgovine.
Oblast projekta: Javne financije
Donator: Delegacija Europske unije
Organizacija, izvođač, partner: AGENTUR FUR EUROPAISCHE INTEGRATIONUND WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG
Status implementacije: U tijeku
Trajanje projekta: 11. studeni 2010. – 6. ožujak 2013.
Ukupan proračun (€): 2.375.000,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
     

2014 2015 2016
     
Kontakt osoba za donatora: Sikima Dijana, Skenderija 3a, Sarajevo, tel.::+387 33 254 700