Broj projekta: IPA/2010/255-760 Proračunska godina: (IPA 2008 II dio)
Ime projekta: e-učenje
Kratak opis: Projekt ima za cilj da razvije i implementira integriranu e-učenje platformu za internu potrebu IDDEEA-e. – Agencija za identifikacione dokumente, registraciju i razmjenu podataka BiH.
Oblast projekta: Informacijske tehnologije
Donator: Delegacija Europske unije
Organizacija, izvođač, partner: DANISH MANAGEMENT AS
Status implementacije: U tijeku
Trajanje projekta: 3. siječanj 2011.–14. prosinac 2011.
Ukupan budžet (€): 115.325,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
 

2014 2015 2016
 
Kontakt osoba za donatora: Dženita Polić, Skenderija 3a, Sarajevo, tel:+387 33 254 700