U ovoj kategoriji možete pronaći izvješća o evaluaciji završenih projekata financiranih iz Fonda za reformu javne uprave.

Cilj evaluacije jeste da se procijeni uspješnost provedbe projekta nakon njegovog završetka, utvrdi njegova svrsishodnost i implikacije projektnih aktivnosti na ostvarenje projektnog cilja. Evaluacija se provodi i da bi se procijenila održivost projekta, ali i da bi se identificirale naučene lekcije na osnovu iskustava iz procesa implementacije projekta, te se kvalitetnije i učinkovitije planirali naredni projekti.

Evaluaciju projekata financiranih iz FRJU provodi Jedinica za donatorsku koordinaciju, finansije, nadzor i evaluaciju Ureda koordinatora za RJU, kao tijelo koje je nezavisno u odnosu na implementaciju projekta.

Evaluacija je zasnovana na Smjernicama za monitoring i evaluaciju projekata koji se financiraju iz FRJU, a koje je usvojio Upravni odbor FRJU. Upravni odbor također usvaja Izvješća o evaluaciji, čime oni postaju zvanični.

Sva Izvješća o evaluaciji projekata bit će objavljivana u ovoj kategoriji.

No. Ime
1 Izvješće o evaluaciji: “Izrada programa za poboljšanje kvalitete upravnog odlučivanja u BiH”
2 Izvješće o evaluaciji: “Obuka službenika za odnose s javnošću”
3 Izvješće o evaluaciji: “Razvoj sustava za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH”
4 Izvješće o evaluaciji: “Transponiranje EU zakonodavstva u pravni sistem BiH”
5 Izvještaj o evaluaciji: “Unapređenje pravila i procedura za izradu zakona, drugih pravila i općih akata u BiH”