Maja Handjiska Trendafilova, direktorica Regionalne škole za javnu upravu (RESPA) boravila je u posjetu Bosni i Hercegovini, te se tom prilikom u petak 06.05.2022. godine susrela sa Draganom Ćuzulanom , koordinatorom za reformu javne uprave.

Na sastanku upriličenom u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, razgovarano je o reformi javne uprave u našoj zemlji te aktivnostima koje Ured provodi.

Dragan Ćuzulan upoznao je direktoricu RESPA-e o mogućnostima unapređenja suradnje u pojedinim područjima reforme javne uprave, te o potrebama u oblasti reforme javne uprave.

Handijovska Trendafilova naglasila je da je RESPA otvorena za suradnju sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave i da u narednom razdoblju očekuje konkretne korake u provedbi zajedničkih aktivnosti.