Izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za europske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavljuju predstojeći Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – I krug.

Cilj ovog Programa je pomoći BiH u razvoju profesionalnog i depolitiziranog sustava javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja.

Odabrani državni službenici imat će priliku pohađati dva programa online obuke u organizaciji College of Europe (Kampus u Brižu, Belgija) koji su prilagođeni kako profilima sudionika, tako i potrebama uprava u BiH, posjetiti institucije EU koje se bave pitanjima pristupanja EU i reformom javne uprave u šest zemalja Zapadnog Balkana tokom jednosedmične studijske posjete Belgiji (koja će biti organizirana 2021. godine ako to situacija s pandemijom virusne infekcije Covid-19 dopusti), te usudjelovati u programu za mobilnost na Zapadnom Balkanu (jedan tjedan) i programu razmjene unutar BiH (dva tjedna) – ukupno osam tjedana.

Programom upravlja Izaslanstvo Europske unije u BiH, a provodi ga British Council. Prijave će se moći dostaviti u razdoblju od 3. do 20. rujna 2020. godine.

Ukupni angažman svih sudionika traje osam tjedana i obuhvata obuke, studijsku posjetu, programe razmjene/mobilnosti koji će biti raspoređeni u vremenskom okviru od šest mjeseci. Uspješni kandidati imat će priliku prvo pohađati dvije intenzivne online obuke. Predviđene su ukupno četiri obuke (svaka u trajanju od 1 tjedna), koje su podijeljene u dva modula (svaki u trajanju od 2 tjedna) po obuci (ukupno 4 tjedna). Nakon završetka prvog modula i prije početka narednog uslijedit će dvotjedna pauza. Sve obuke putem online platforme provodit će isključivo College of Europe iz Briža (Belgija) koji je i organizator obuka.

Prvi modul (2 tjedna)

 • Prva online obuka nazvana “Razumijevanje dinamike EU” bit će održana između 2. i 6. studenog 2020. godine.
 • Druga online obuka pod nazivom “BiH i politika proširenja” bit će održana između 9. i 13. studenog 2020. godine.

Drugi modul (2 tjedna)

 • Treća online obuka nazvana “Upravljanje promjenom za bolju efikasnost javnih usluga“ bit će održana između 30. studenog i 4. prosinca 2020. godine.
 • Četvrta online obuka pod nazivom “Od oblikovanja politike do evaluacije” bit će održana između 7. i 11. prosinca 2020. godine

Nakon završetka online obuke, svi odabrani državni službenici sudjelovat će u jednotjednom programu regionalne razmjene u jednoj od šest zemalja Zapadnog Balkana (veljača 2021.) i dvotjednom programu razmjene unutar BiH (ožujak i travanj 2021.).

Također, odabrani sudionici sudjelovat će u jednotjednoj studijskoj posjeti Belgiji koja je planirana u svibnju ili lipnju 2021. godine.

Sve ove aktivnosti imaju za cilj poticanje međusobne povezanosti i mobilnosti između ovih nositelja promjene kroz omogućavanje programa razmjene unutar BiH i programa mobilnosti za Zapadni Balkan.

EUSYP BiH nastoji pomoći javnoj upravi u BiH u razvoju profesionalnog, depolitiziranog sustava javne uprave zasnovanog na zaslugama kroz stručno usavršavanje i mobilnost nove generacije državnih službenika koji će biti zaduženi za proces pristupanja EU i voditi promjene tokom procesa proširenja.

Program se fokusira na izgradnju stručnih kapaciteta i pripremu nove generacije državnih službenika i kreatora politika u BiH koji će biti zaduženi za proces pridruživanja i koji će pokretati i voditi buduće promjene u svojim društvima, naročito one koje se zahtijevaju Ugovorom o stabilizaciji i pridruživanju i pristupanjem pregovaračkom procesu.

Pored toga, opći cilj je poticati međusobnu povezanost i mobilnost ovih pokretača promjene kroz omogućavanje programa razmjene unutar BiH i programa za mobilnost na Zapadnom Balkanu.

U prvom krugu, program EUSYP BiH, čiji je radni jezik isključivo engleski, nudi maksimalno 25 mjesta (stvarni broj dodijeljenih grantova može međutim biti manji, ovisno o podobnosti kandidata). Na program se mogu se prijaviti mladi državni službenici sa svih nivoa vlasti u BiH (kako je utvrđeno u Poslovnikom objavljenim dana 03.09.2020. godine na internetskoj stranici: https://eu4wb6.com/).

Kriteriji prihvatljivosti:

 • Građani BiH koji uživaju puna politička i građanska prava;
 • Državni službenici s jednom do sedam godina stručnog iskustva u oblasti EU integracija/pristupanja u javnoj upravi;
 • Sveučilišna diploma i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog i/ili drugog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja;
 • Tečno govori engleski jezik (najmanje viši srednji stupanj (B2));
 • Kandidat koji može pohađati dvije (2) online obuke u ukupnom trajanju od četiri (4) tjedna (2 tjedna po obuci), putovati u inozemstvo radi jednotjedne studijske posjete Belgiji 2021. godine, i sudjelovati u dvotjednoj razmjeni unutar BiH i jednotjednoj regionalnoj razmjeni (ukupno 8 tjedana).

Program će pokriti sljedeće troškove za maksimalno 25 sudionika:

 • školarine za dvije online obuke na College of Europe
 • naknadu za smještaj i dnevnice u Belgiji za vrijeme studijske posjete 2021. godine
 • zdravstveno osiguranje i avionske karte tokom studijske posjete
 • troškove testiranja engleskog jezika u programu Aptis
 • troškove programa razmjene unutar BiH i programa mobilnosti za Zapadni Balkan (troškove putovanja, hrane i smještaja)

Odabrani sudionici imaju obvezu (ukupno osam tjedana):

 • pohađati četvorotjednu obuku u organizaciji College of Europe, koja je podijeljena u četiri sesije (od po 5 dana) i dva modula (svaki po 10 dana). Prve dvije sesije online obuke (prvi modul) planirane su između 2. i 13. studenog 2020. godine. Druge dvije sesije online obuke (drugi modul) planirane su između 30. studenog i 11. prosinca 2020. godine
 • sudjelovati u jednotjednoj studijskoj posjeti Belgiji u svibnju ili lipnju 2021. godine
 • sudjelovati u jednotjednom programu mobilnosti za Zapadni Balkan u javnim upravama jedne od šest zemalja regije (veljača 2021.)
 • sudjelovati u dvosedmičnom programu razmjene unutar BiH (ožujak i travanj 2021.)
 • nazočiti završnoj konferenciji i skupu čiji cilj je povećanje vidljivosti Programa (svibanj 2021.)

Prema Poslovniku, izbor se provodi u tri faze i obuhvata sljedeće korake:

 • Predodabir prihvatljivih kandidata na temelju formalnih i administrativnih kriterija.
 • Aptis test engleskog jezika (na razgovor će se pozvati samo kandidati koji polože razinu B2).
 • Online intervjue koje vodi povjerenstvo od pet članova, sastavljena od dva predstavnika radne skupine British Councila, dva predstavnika državne razine iz Direkcije za evropske integracije (DEI) i Ureda koordinatora za reformu reforme javne uprave (PARCO) i jednog (1) predstavnika Delegacije Europske unije u BiH.

Dodatne informacije o Programu EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini – Pravila i kriteriji za odabir u prvom krugu programa dostupni su na internetskoj stranici projekta (Poslovnik), koje je podnosilac prijave dužan pročitati i razumjeti u cijelosti prije podnošenja prijave.

POSTUPAK PRIJAVE

Nakon što se prijavi na internetsku stranicu projekta (https://eu4wb6.com/), od aplikanta će se tražiti da preuzme kompletan paket prijave koji uključuje sljedeće dokumente: Poslovnik za prvi krug programa (koji se mora pročitati i razumjeti), obrazac Europass-ovog rezimea i s njim povezane instrukcije, obrazac prijave za prvi krug programa EUSYP BiH.

Prijava se može podnijeti samo elektronski, slanjem na sljedeću e-mail adresu: british.council@britishcouncil.ba

Svi dokumenti moraju biti sastavljeni isključivo na engleskom jeziku.

1. ispunjen i potpisan obrazac prijave;
2. cjelovit rezime u Europassovom formatu na engleskom jeziku;
3. potpisano pismo iz institucije/ureda u kojem kandidat radi kojim se potvrđuje status državnog službenika na poslovima EU integracija i kojim se kandidatu odobrava da pohađa planirane obuke i program mobilnosti;
4. potpisano i skenirano motivacijsko pismo uključujući: kratak opis dužnosti kandidata u javnoj upravi s naglaskom na pitanja EU integracije i nacrt prijedloga teme za zajednički zadatak o kojoj će se raspravljati i koja će se razrađivati tokom obuka;
5. u slučaju da kandidat posjeduje certifikat engleskog jezika, treba dostaviti skeniranu kopiju važećeg certifikata engleskog jezika koja pokazuje najmanje B2 nivo znanja engleskog jezika (u slučaju da kandidat u trenutku prijave nema nikakav certifikat, ovaj korak nije potreban jer će se od kandidata tražiti da polaže ispit iz engleskog jezika temeljem kojeg će se odrediti njegovo poznavanje jezika. Za više informacija o ovome, pogledajte tekst u nastavku).

Ako jedan ili više gore navedenih elemenata paketa prijave nedostaje (obrazac za prijavu, rezime, tema zajedničkog zadatka ili motivacijsko pismo), radna skupina EUSYP zadržava pravo da kandidata diskvalificira ili da zatraži da dopuni djelomično dostavljenu i/ili nepotpunu dokumentaciju (u slučaju da su neki dokumenti nepotpuni ili ih je potrebno sastaviti).

Žene se naročito potiču da se prijave na ovaj program.

Zainteresirani kandidati obrazac prijave i kompletan set popratnih dokumenata mogu preuzeti nakon što se registriraju na internetskoj stranici: https://eu4wb6.com/ u razdoblju od 3. do 20. rujna 2020. godine. Prijave se mogu podnijeti do 20. rujna 2020. godine do 23:59 po srednjoeuropskom vremenu.

Dodatne informacije o pravilima, procedurama i kriterijima odabira bit će dostupne svim kandidatima online od istog datuma.

Prijave su sada dostupne.

Za dodatne informacije molimo posjetite internetsku stranicu: https://eu4wb6.com/.

Rok za prijavu: 20. rujan 2020. do 23:59 po srednjoevropskom vremenu.

VALJANIM PRIJAVAMA SMATRAJU SE SAMO ONE PRIJAVE KOJE SU PODNESENE ELEKTRONSKIM PUTEM