ReSPA i OECD / SIGMA pozivaju sve državne uprave zemalja Zapadnog Balkana, koje su pokazale prilagodljivost i uspješne reakcije na krizu nastalu sa COVID-19, da se prijave na poziv za dodjelu nagrada, navodi se na internet stranici ReSPA.

Od danas, institucije javnog sektora koje pokazuju prakse, inicijative, usluge i mjere kao odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19, pozivaju se da se prijave za Nagradu za javnu upravu, jedinstveno nastojanje ReSPA & OECD / SIGMA!

ReSPA i OECD / SIGMA pokrenuli su dodjele nagrada za javne administracije na Zapadnom Balkanu, želeći istaknuti najučinkovitije i najbolje prakse u borbi sa krizom nastalom uslijed COVID-19.

Zbog pandemije, vlade su bile prisiljene biti inventivne i odgovorne za djelotvorno bavljenje pitanjima koja se tiču i javnog zdravstva, javnih službi i gospodarstva. Nagrade ističu napore vlada koje unaprjeđuju i promoviraju inovativne, učinkovite, inkluzivne i prilagodljive alate i sustave u javnim upravama zapadnog Balkana za suočavanje s izvanrednim situacijama.

Ko se može prijaviti / imenovati?

Idealan kandidat za nagradu je institucija javnog sektora na državnoj razini od bilo koje članice ReSPA (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija) i Kosovo *.

Također, institucije javnog sektora na poddržavnoj i lokalnoj razini mogu se prijaviti u slučaju da se dokaže povezanost (suradnja / partnerstvo / prijenos znanja) s institucijom javne uprave na državnom nivou. U slučaju javno-privatnog partnerstva, vodeći kandidat mora biti institucija iz javnog sektora. Pojedinci ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

Kako se prijaviti?

Kako bi se prijavili za Nagradu za javnu upravu (PAA), kandidati moraju podnijeti svoju prijavu u platformi PPA konkursa.

Za više informacija o Vodiču za aplikacije kliknite na ovu poveznicu.

Proces ocjenjivanja provodi Međunarodni žiri

Cijeli proces će provoditi međunarodni stručni žiri sastavljen od vrlo priznatih međunarodnih stručnjaka (predstavnika ReSPA ili neovisnih stručnjaka odabranih ReSPA i predstavnika OECD / SIGMA ili / i stručnjaka koje su oni imenovali).

Raspored događaja

• 1. – 24. srpnja 2020.: Otvoreni poziv za dodjelu nagrada za prijavu za nagradu
• 1. – 24. srpnja 2020.: otvoreni poziv za angažiranje procjenitelja
• 24. – 31. srpnja: Administrativna provjera od Sekretarijata (ReSPA)
• 1. – 21. rujna 2020.: Proces ocjenjivanja nagrada za razvoj javnih finansija – procjenitelji
• 21. rujna – 16. listopada 2020.: Angažiranje žirija i finalizacija procesa
• studeni 2020.: ceremonija dodjele nagrada