Nakon što je i Vlada RS prošlog tjedna usvojila Strateški okvir za reformu javne uprave, BiH je na putu da nakon nekoliko godina zastoja ispuni jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja EU o kandidaturi BiH za članstvo, pišu Nezavisne novine.

Iako iz Vlade RS jučer nismo dobili dokumente koje su usvojili, nezvanično smo saznali da su usvojena četiri ključna prioriteta na kojima će se raditi u narednom razdoblju.

Prioriteti se odnose na jačanje kapaciteta javne uprave kroz implementaciju principa europskog upravnog prostora, uspostavljanje korisnički orijentirane i transparentne javne uprave, izgradnju profesionalnog i depolitiziranog službeničkog sistema zasnovanog na merit sistemu i uspostavljanje racionalne, koherentne, efikasne, efektivne i odgovorne organizacione strukture javne uprave na svakom nivou upravne vlasti.

Prevedeno na narodni jezik, ako se sprovede reforma javne uprave po traženim principima, može se očekivati jeftinija, efikasnija i ekonomičnija javna uprava s manje utjecaja politike i većim udjelom digitalizacije i elektronskih sustava.

Ipak, ključna motivacija za usvajanje pomenutog dokumenta je upozorenje EU i ostalih ključnih donatora i kreditora BiH da bismo, ako se uskoro ne demonstrira praktična spremnost u ispunjavanju 14 prioriteta EU, mogli ostati bez stotina miliona eura pomoći u sprovođenju ključnih reformi.

Naime, na sve ključne domaće adrese u BiH je prije desetak dana stiglo pismo koje su potpisali Johan Sattler, šef Izaslanstva EU, Johanna Strömquist, veleposlanica Švedske u BiH, Reinout Vos, veleposlanik Nizozemske u BiH, Margret Uebber, veleposlanica Njemačke, Matt Field, veleposlanik UK, Siri Andersen, otpravnica poslova Veleposlanstva Norveške, Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a, i Emanuel Salinas, šef Kancelarije Svjetske banke u BiH, a u kojem su biranim riječima upozorili da je krajnje vrijeme da se riješi pitanje reforme javne uprave.

Neizravno je stavljeno do znanja da bi moglo doći i do problema u distribuciji obećane pomoći za razne projekte u BiH, a možda i za pomoć u vezi s COVIDOM-19.

Naime, u pismu je ukazano na to da bi se reformirana javna uprava mnogo bolje borila s posljedicama virusa korona u BiH, a onda je ukazano i na to da se ne može očekivati dalje financiranje reforme javne uprave dok se ne ostvari dovoljan napredak koji će otvoriti put za sve ostale reforme u zemlji.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH, kaže da je završetak postupka usvajanja Strateškog okvira signal da je BiH spremna započeti ovu reformu na strateškom nivou. On je “Nezavisnim” rekao da će sutra biti održan sastanak svih bh. aktera kako bi se razmotrilo usvajanje akcionog plana za implementaciju reforme, a da bi 9. srpnja trebao biti održan sastanak s predstavnicima EU, kako bi se pružili dokazi da se ovog puta s reformom misli ozbiljno.

“Akcenat ovih dokumenata je na digitalizaciji, elektronskoj javnoj upravi i efikasnosti. Efikasna i digitalizirana javna uprava će značajno olakšati svakodnevne poslove građanima”, rekao je Ćuzulan.

U Odjeljenju za odnose s javnošću Delegacije EU “Nezavisnim” kažu da je EU pozdravila zaključak Predsjedništva BiH od 28. travnja 2020. godine, u kojem je predočeno opredjeljenje za postizanje reformi na ključnim prioritetima utvrđenim Mišljenjem Europskog povjerenstva, uključujući u oblasti reforme javne uprave.

“Pozdravljamo, kao pozitivan znak, podršku Vlade RS Strateškom okviru za reformu javne uprave u razdoblju do 2022. godine, a koji bi trebalo da otvori put ka usvajanju neophodnog akcionog plana i ostvarivanju napretka u njegovom sprovođenju. Profesionalna, depolitizirana i efikasna javna administracija je od ključne važnosti za dostizanje EU standarda i boljih javnih usluga koje građani širom BiH iščekuju”, zaključili su.