Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa koordinatorima za RJU iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH održao je danas online dodatne javne konsultacije sa predstavnicima civilnog društva o nacrtu Akcionog plana za reformu javne uprave.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave zahvalio se predstavnicima civilnog društva na njihovoj zainteresovanosti da učestvuju u procesu reforme javne uprave, naročito zbog činjenice da su „mnogi nezainteresovani za ovaj proces“.

„Međutim, ohrabruje pismo koje su potpisali šef Delegacije Evropske unije u BiH, ambasadori Švedske, Nizozemske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva i Norveške te predstavnici Svjetske banke i UNDP-a, a adresirano je na predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH gdina Zorana Tegeltiju, ministra pravde BiH Josipa Grubešu, ministra pravde Federacije BiH Matu Jozića, ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju i trenutnog v.d. ministra uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske Zlatana Klokića te gradonačelnika Brčko distrikta BiH Sinišu Milića , u kojem se ističe snažna podrška (uključujući i finansijsku) nastavku reforme javne uprave u BiH te traži od domaćih vlasti da podrže ovaj proces. Ovo uključuje, između ostalog, usvajanje Strateškog plana i Akcionog plana za njegovu provedbu“, istakao je državni koordinator.

Za provedbu Akcionog plana za reformu javne uprave bit će potrebno 61 milion KM.

Najviše komentara i diskusije predstavnici civilnog društva otvorili su u domenu sukoba interesa, Zakona o javnim nabavkama u BiH te omogućavanja građanima da učestvuju u ranim konsultacijama tokom pripreme određenih zakonskih akata i javnih politika.

Učešće na ovom događaju uzeli su predstavnici: Transparency International-a BiH, Saveza opština i gradova RS, Vanjskopolitičke inicijative, Privredne komore RS, Fondacije za socijalno uključivanje BiH, Udruženja građana Zašto ne, Centra za politike i upravljanja i Transwork-a. Pored PAR koordinatora i stručnih savjetnika za reformu javne uprave u Uredu koordinatora za reformu javne uprave na sastanku su učestvovali predstavnici Delagacije Evropske unije u BiH, tima tehničke podrške projekta „Support to Public Administration Reform in Bosnia and Hercegovina” te predstavnik njemačkog GIZ-a.

Javne konsultacije o nacrtu Akcionog plana otvorene su do 19.06.2020. godine, a komentari se isključivo dostavljaju preko platforme e-konsultacije Ministarstva pravde BiH.