Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH i Programom jačanja javnih institucija koji u BiH provodi njemački GIZ  održao je danas, 26.9.2019.godine u Sarajevu promociju online obuke za državne službenike u BiH – Zajednička procjena CAF – štо predstavlja iskorak u regiji Zapadnog Balkana iz oblasti orijentiranosti javne uprave prema kvalitetu. Kako je naveo direktor Agencije za državnu službu, Neven Akšamija, ova online obuka predstavlja prvu ovakve vrste u regiji, te su predstavnici Crne Gore i predstavnici Regionalne škole za za javnu upravu već izrazili interes za korištenjem i pristupu ovoj obuci.

„CAF je model upravljanja kvalitetom napravljen od javne uprave za javnu upravu, a vodeći se principima EUPAN (European Union Public Administration Network), s ciljem da rukovodstvo institucije zajedno s uposlenim i prikupljenim mišljenjima korisnika i građana dobije iskrenu sliku o instituciji, te u skladu s prinicipima i kriterijima CAF-a donese mjere za unapređenje i sprovede ih u definisanim rokovima“ – dodao je Akšamija.

Menadžer programa Jačanje javnih institucija Mathias Mühle je naveo da je oblast upravljanja kvalitetom i izrada online kursa za CAF odličan primjer i za druge oblasti javne uprave za zajednički i koordiniran rad institucija s različitih upravnih nivoa, gdje se dolazi do maksimalne efikasnosti i transparentnosti. Također je naveo da je jedan od ciljeva Programa jačanja javnih institucija jačanje kapaciteta državnih službenika/ca te da je izrada online platforme za obuku upravo jedan od načina dodatnog jačanja znanja i vještina.

Doc.dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave je istakao da je uz podršku GIZ-a putem Programa jačanja javnih institucija Ured koordinatora za reformu javne uprave blagovremeno prepoznao koristi CAF-a, te da je i ova institucija u povećanoj mjeri usmjerena prema očekivanjima korisnika i građana nakon implementacije CAF-a. „Još uvijek je dalek put ispred nas, jer očekujemo značajna poboljšanja tek nakon implementiranih više ciklusa CAF-a, ali smo veoma ponosni na saradnju sa Agencijom za državnu službu BiH koja je pokretanjem online obuke za CAF uspjela premostiti problem nedovoljnog broja educiranih državnih službenika/ca iz ove oblasti“.

Kako je naveo Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu FBiH postoji opredijeljenost ove institucije prema saradnji sa svim uključenim akterima s ciljem unapređenja usluga prema krajnjim korisnicima.

Više informacija: Kenan Avdagić: kenan.avdagić@parco.gov.ba  – 061 296 132 i

Tihana Puzić: tihana.puzic@giz.de