Ured koordinatora za reformu javne uprave organizuje konsultativni sastanak sa predstavnicima i predstavnicama civilnog društva o planiranju procesa reforme javne uprave i aktivnosti na izradi provedbenog dokumenta Strateškog okvira za RJU u BiH 2018 – 2022.

Sastanak će se održati u srijedu 25.9.2019. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Dubrovačka 6, Sarajevo.

Ured koordinatora za reformu javne uprave je okrenut otvorenosti i transparentnosti procesa izrade strateških dokurnenata reforme javne uprave, te će u nastavku procesa, a u skladu sa Smjernicama za provođenje pravila za konsultacije sa zainteresovanom javnošću u izradi pravnih propisa provesti i javne konsultacije, kada će zainteresovana javnost imati dodatnu                                                                                                                                                                                                         priliku za davanje prijedloga, sugestija i preporuka.