Današnjim, prvim, sastankom koji je održan u Sarajevu u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave sa imenovanim kantonalnim koordinatorima za reformu javne uprave  zvanično je uspostavljena koordinaciona struktura za unapređenje ovog procesa u Federaciji BiH.

Sastankom je predsjedavao koordinator za reformu javne uprave Federacije BiH i direktor Zavoda za javnu upravu Enver Išerić koji je čestitao koordinatorima na imenovanjima naglasivši da RJU nije lak posao.

Usvojivši  krajem prošle godine Strateški okvir za reformu javne uprave za period 2018-2022. Vlada Federacije pozvala je kantonalne vlade da imenuju koordinatore kako bi podržali proces reforme javne uprave u Federaciji BiH i koordinirali buduće aktivnosti na implementaciji dokumenta.

Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave učesnicima sastanka poručio je da je reforma javne uprave složen proces i da su blokade tog procesa protiv interesa građana. One su uglavnom političke prirode, jer ovdje  stranke još uvijek boluju od partokratije, a javna uprava je značajno politizovana. Postoji i jedan stari birokratski mentalitet državnih službenika koji daje otpor svakoj promjeni, dok proces reforme javne uprave zahtjeva profesionalnost, inovativnost i odgovornost.

„Često službenici nemaju slobodu za hrabrije iskorake i za inicijativu“, naglasio je Ćuzulan.

On je kao korak naprijed u reformi javne uprave ocijenio uspostavljanje koordinacione strukture na nivou Federacije BiH te istakao da složenost državnog uređenja ne bi trebala da bude prepreka, jer mnoge zemlje koje imaju složene upravne sisteme, poput Njemačke, uspješno modernizuju svoje javne uprave.

Državni koordinator za reformu javne uprave informisao je učesnike sastanka o trenutnom stanju u oblasti reforme javne uprave i naglasio da još uvijek Vlada Republike Srpske nije usvojila Strateški okvir ali i da je blokiran rad Fonda za reformu javne uprave u kojem je operativno 17 miliona maraka za projekte.

„Nismo imali saglasnost Vlade RS ni za produženje Memoranduma o uspostavi Fonda za reformu javne uprave, što je neracionalno, jer je blokiran novac donatora koji je namjenjen reformi javne uprave“, izjavio je Ćuzulan.

Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave naglasio je da je Strateški okvir za nastavak reforme usaglašen na tehničkom nivou i sa predstavnicima RJU strukture iz Republike Srpske.