Ured koordinatora za reformu javne uprave će inicirati pripremu Akcionog plana za implementaciju Strateškog okvira za reformu javne uprave iako još uvijek Strateški okvir nije usvojila Vlada Republike Srpske, a što je jedan od ključnih razloga zastoja u procesu reforme javne uprave i uslova za približavanje BiH Evropskoj uniji.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH na danas održanoj sjednici koordinatora za reformu javne uprave naglasio je da Ured koordinatora predugo čeka na usvajanje inovirane Strategije u Vladi Republike Srpske te da su Vlada Federacije BiH, Vijeće ministara BiH i Vlada Brčko distrikta BiH već ranije usvojili ovaj dokument.

„Mi ćemo pozvati radne strukture da započnu sa pripremom Akcionog plana“, izjavio je Ćuzulan i dodao da će izvjestiti Vijeće ministara BiH zašto akcioni plan nije usvojen u roku od šest mjeseci, kako je to bilo predviđeno zaključkom Vijeća ministara BiH prilikom usvajanja strateškog dokumenta.

„Tri nivoa vlasti ne mogu biti taoci Vlade Republike Srpske“, istakao je koordinator.

Njegov prijedlog podržali su Enver Išerić, koordinator za reformu javne uprave Vlade Federacije BiH i Vesna Mišević, koordinatorica za reformu javne uprave u Vladi Brčko distrikta BiH.

Ove napore na pripremi Akcionog plana podržali su i predstavnici Delegacije Evropske unije koji su prisustvovali                                                                                                                                                                    današnjem sastanku. Stručnu podršku na njegovoj izradi pružit će SIGMA.