vukovar

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Ferid Otajagić, zamjenik koordinatora učestvovat će na 9. Međunarodnoj konferenciji „Razvoj javne uprave“ koja se održava u Vukovaru 23. i 24. svibnja ove godine.

Ovogodišnja Konferencija “Razvoj javne uprave” održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva uprave Republike Hrvatske, u suorganizaciji Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru i Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Konferencija je fokusirana na tematska područja: načela javne uprave, izazovi i perspektive javne uprave, učinkovito upravno sudovanje, reforma teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske, elektroničko poslovanje javne uprave i javne informacije, funkcioniranje u europskom upravnom prostoru, upravljanje javnim politikama, fiskalna decentralizacija i proračunsko pravo, finansiranje javne uprave,  upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi.

Doc. Dr Dragan Ćuzulan autor je rada „Proaktivna transparentnost kao prioritet u novom Strateškom okviru za reformu javne uprave 2018-2022. a prof.dr Ferid Otajagić autor rada „Proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – izazovi i perspektive“.