Tematske radionice bile su namijenjene višim državnim službenicima, rukovodiocima organizacionih jedinica i menadžerima upravljanja ljudskim potencijalima sa ciljem predstavljanja i promocije poboljšanog modela zapošljavanja u državnu službu, a što je jedan od rezultata projekta “Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu”.

“Na obuci sam se upoznao sa potencijalnim pravcima razvoja procesa selekcije i odabira kadrova, sa naglaskom na okvir kompetencija i njegov potencijal za upotrebu u svim oblastima upravljanja ljudskim potencijalima. Ovo mi je veoma bitno kao povremenom članu komisija za zapošljavanje u svojoj instituciji. Dodatnu dimenziju ovoj obuci je dao i izbor tema obuke, gdje se nije samo obrađivala tema selekcije i odabira kadrova, već je razmatrana i šira slika u vezi zapošljavanja državnih službenika, te su se obrađivale i teme planiranja kadrova, uvođenja novozaposlenih u posao, koučing i mentorstvo. Ovo je bila jako korisna obuka koja će mi pomoći u budućem radu u okviru konkursnih komisija”, rekao je Dalibor Ćopić, načelnik Odjeljenja za obuku i analitičke poslove, Agencija za državnu upravu Republike Srpske i jedan od učesnika obuke.

Husein Hodžić, šef službe Civilne zaštite u Općini Konjic ističe da će mu ove obuke biti veoma korisne jer će kao član komisije za izbor državnih službenika moći racionalnije ocjenjivati buduće kandidate, cijeneći posebno vještine i kompetencije.

“Kvalitet života građana BiH u direktnoj je vezi sa kvalitetom rada državne službe i uprave. Projekat donosi rješenja i preporuke kako proces zapošljavanja može osigurati upošljavanje izvanrednih kadrova koji će provesti reformu javne uprave u skladu sa međunarodnim standardima i praksama i time uvesti BiH u punopravno članstvo u EU. Kompetencije, planiranje ljudskih potencijala, privlačenje kadrova, ključne su teme za budućnost moderno uređene javne uprave. Značajno je istaći zahvalnost što članice EU i drugi bilateralni partneri prepoznaju ovakve napore i izdvajaju finansijsku podršku Fondu za reformu javne uprave iz kojeg se i finansira ovaj projekat”, naglašava Jasmin Porobić, vođa Tima projekta “Pojednostavljenje i unapređenje zapošljavanja u državnu službu”.

U sklopu projekta izrađen je i Priručnik za aplikante koji sadrži i informacije o fazama konkursnih procedura na pojedinim upravnim nivoima u državnoj službi i omogućava potencijalnim kandidatima za radna mjesta u državnoj službi da na jednom mjestu dobiju potrebne informacije o procedurama selekcije i zapošljavanja kako bi se adekvatno pripremili za svaku fazu.

Do kraja implementacije projekta predstoji izrada „Priručnika za upravljanje procesom zapošljavanja u državnoj službi Bosne i Hercegovine“, te obuka trenera koji će, za potrebe institucija sa svih nivoa, prenositi znanja na ostale državne službenike koji se bave ili će se baviti ovom tematikom.
Direktni korisnici projekta su sve institucije i organi uprave u strukturama državne službe u BiH sa nivoa institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, dok su indirektni korisnici projekta građani BiH kao potencijalni aplikanti za posao u državnoj službi, te kroz kvalitetniju uslugu i kvalitetniji i efikasniji rad javne uprave.

Ključni cilj projekta je podrška procesima izgradnje profesionalne državne službe, efikasniji i efektivniji rad organa državne službe/uprave putem pojednostavljenja i unapređenja načina izvođenja svih aktivnosti zapošljavanja.
Projekat se finansira sredstvima Fonda za reformu javne uprave, a implementira ga ZAMM media Consulting d.o.o.