Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne u prave i Agencije za državnu službu BiH uz podršku eksperta Igora Markovskog su prethodna dva dana u Tuzli održali obuku za implementaciju CAF modela za upravljanje kvalitetom za zaposlenike Agencije  za antidoping kontrolu BiH.

Naime, ova institucija u želji za povećanjem svoje efikasnosti i praćenja međunarodnih trendova odlučila se za ovaj model upravljanja kvalitetom kako bi unaprijedila svoje poslovanje. Podsjećamo, ovo je četvrta institucija koja je započela implementaciju CAF modela u drugom ciklusu uvođenja CAF-a u institucije Bosne i Hercegovine. Prije nje to su uradile: Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH i Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

Ove aktivnosti se provode u skladu sa Operativnim planom za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018.godine, a provedbu aktivnosti su podržali Program jačanja javnih institucija, kojeg u BiH implementira njemački GIZ, kao i Britanska ambasada u BiH.