Konferencija o komunikacijama u javnoj upravi održana je 26. oktobra 2016. u Sarajevu. Konferenciju su u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji, po nalogu Vlade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), organizirali: Ured koordinatora za reformu javne uprave, Direkcija za evropske integracije BiH, Agencija za statistiku BiH,  Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Služba za informiranje Vijeća ministara BiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.

Bez uspješne unutrašnje i vanjske komunikacije nema ni uspješne javne uprave koja će najbolji način odgovoriti potrebama građana“, izjavio je na otvaranju konferencije doc. dr. Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave. On je istakao da su principi transparentnosti i javne odgovornosti, koji se afirmišu kroz reformu javne uprave i Partnerstvo za otvorenu vlast, samo još jedan od niza razloga zbog kojih su odnosi s javnošću od vitalnog značaja za funkcionisanje svih segmenata javnog života pa time i institucija“.

Reinhard Lüke, GIZ rukovodilac Programa jačanja javnih institucija u BiH, izjavio je da je dobra komunikacija između javne uprave, građana i građanki te civilnog društva jako važna jer s jedne strane jača razumijevanje građana i građanki o ulozi i zadacima javne uprave a s druge strane također jača i razumijevanje javne uprave o tome šta građani i građanke te civilno društvo očekuju da javna uprava poboljša.

Izjavu za medije doc. dr. Ćuzulana možete u cijelosti pogledati ovdje a izjavu za medije g. Lükea možete vidjeti ovdje.

Konferencija je imala za cilj predstavljanje dokumenata koje su u proteklom periodu sačinili predstavnici spomenutih institucija u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH, a koji se odnose na pozicioniranje komunikacija u javnoj upravi, istraživanje o profilu komunikatora u javnoj upravi, te aktivnosti koje ove institucije provode na polju proaktivnog pristupa u komunikaciji institucija sa javnošću putem društvenih medija, uz organizaciju panel diskusija za svaku pojedinačnu temu. Inicijativa za organizaciju ove konferencije se zasniva i na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast.

 

Elvis Mujanović, savjetnik u njemačkom GIZ-u i menadžer tematske oblasti Komunikacije i upravljanje znanjem u Programu jačanja javnih institucija u BiH, i Mubera Begić, stručna savjetnica za reformsku oblast Institucionalna komunikacija u Uredu koordinatora za reformu javne uprave predstavili su pozicioni dokument ove međuinstitucionalne radne grupe “Strateška komunikacija u javnoj upravi“.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje: Prezentacija o pozicionom dokumentu – E. Mujanović i M. Begić

U ovom pozicionom dokumentu, koji predstavlja stručni stav međuinstitucionalne radne grupe, navode se preporuke za unapređenje strateških komunikacija u javnoj upravi te razlozi zašto se promjene u ovoj oblasti zagovaraju. Preporuke se odnose na jačanje uloge centralnih komunikacijskih jedinica, centralizacije pristupa komunikacijama unutar institucija, osiguranju pozicije rukovodioca komunikacijama u institucijama te osiguranju zasebne budžetske stavke za sve komunikacije poslove.

Dokument je u cijelosti dostupan ovdje: Pozicioni dokument o strateškim komunikacijama u javnoj upravi

O potrebi boljeg pozicioniranja komunikacija u javnoj upravi te potrebi strateškog pristupa komunikacijama tokom panel diskusije koja je uslijedila govorile su panelistice Amela Odobašić, rukovoditeljica Sektora za odnose s javnošću Regulatorne agencije za komunikacije, i Marija Pejčinović Burić, nezavisna konsultantica iz Republike Hrvatske.

Azra Aličković, šefica Odsjeka za medije i analitiku u Službi za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, i Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću u Uredu koordinatora za reformu javne uprave, predstavile su ključne nalaze i preporuke istraživanja o profilu komunikatora u javnoj upravi.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje: Prezentacija o profilu komunikatora – A. Aličković i V. Faladžić

Istraživanje je pokazalo da na poslovima komunikatora u javnoj upravi uglavnom rade žene, životne dobi između 26 do 45 godina, sa završenim Fakultetom političkih nauka. Prosječan komunikator ima status državnog službenika, rijetko je na rukovodećoj poziciji, nije dio najvišeg rukovodstva institucije i ima šest do deset godina iskustva u oblasti odnosa s javnošću. Nadalje, u prosjeku službenici koji se obavljaju komunikacijske poslove govore engleski jezik, a prosječna im plaća iznosi od 1.000 KM do 1.499 KM. Osim plaće, toplog obroka i prijevoza nema dodatnih beneficija na račun radnog mjesta koje obavlja.

Cjelokupan dokument preuzmite ovdje: Rezultati istraživanja o profilu komunikatora u javnoj upravi BiH

Na pitanja kako osigurati adekvatan status komunikatora u javnoj upravi u okviru panel diskusije govorila je Mirjana Micevska, pomoćnica generalnog sekretara i rukovoditeljica Službe za informiranje Vijeća ministara BiH, a o važnosti  ulaganja u odnose s javnošću i izdvajanja novca iz budžeta za komunikacijske aktivnosti Dobrila Močević, direktorica Prime Communicationsa.

U trećem tematskom bloku konferencije Jesenka Hadžajlija, šefica Odsjeka za promociju Direkcije za evropske integracije,  predstavila je iskustva institucija članica međuinstitucionalne radne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem u komunikaciji putem društvenih medija.

Prezentaciju možete preuzeti ovdje: Prezentacija o iskustvima u komunikaciji putem društvenih medija – J. Hadžajlija

Tokom panel diskusije u nastavku iskustva Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH u komunikaciji posredstvom društvenih mreža predstavila je Amila Opardija, stručna savjetnica za odnose s javnošću u ovoj instituciji. Važnost komunikacije javne uprave posredstvom društvenih mreža bio je fokus Ines Bulajić, nezavisne konsultantice iz Sarajeva i Hane Kazazović, blogerice i voditeljice odnosa s javnošću na internetu u Prime Communications.

Prvoj konferenciji o komunikacijama u javnoj upravi u BiH prisustvovalo je više od 60 službenika koji obavljaju komunikacijske poslove u institucijama BiH.

Tekst: Web-stranica Programa jačanja javnih institucija www.spi.ba; Foto: GIZ, Program jačanja javnih institucija; Video: YouTube nalog agencije Sens Servis