U skladu sa Odlukom o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14)  Ured koordinatora za reformu javne uprave objavljuje prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda za 2017.godinu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva sve zainteresovane građane i organizacije te partnerske institucije da svojim prijedlozima i komentarima daju doprinos izradi što kvalitetnijeg Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Procesom javnih konsultacija želi se osigurati veći nivo učešća građana/interesnih  grupa u ovoj aktivnosti, bolja informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade  strateških dokumenata.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 25.07. do 15.08.2016., a vaše prijedloge, komentare i sugestije možete slati na e-mail: javnekonsultacije@parco.gov.ba

Prednacrt Godišnjeg programa rada Ureda možete preuzeti ovdje , a Izjavu o svrsi donošenja dokumenta preuzmite ovdje .  

Obrazac za vaše komentare i prijedloge izmjena možete preuzeti ovdje.

Ured koordinatora za reformu javne uprave unaprijed vam se zahvaljuje na komentarima.