Konferencija o završenom prvom ciklusu obuke zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru u okviru projekta Ureda koordinatora za reformu javne uprave, a koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave, bit će održana u Banjaluci, u petak 22.7.2016. godine, u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Na konferenciji će biti predstavljeni rezultati projekta ostvareni u prvom ciklusu obuke po upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini, te ciljevi i očekivani uticaj projekta na povećanje efikasnosti u pružanju javnih usluga.

Na konferenciji će, između ostalih, govoriti Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske te šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora za reform javne uprave Aleksandar Karišik i ovlašteni predstavnik konzorcija implementatora projekta Zlatan Mulabegović.